Voorbeelden

Hoe ziet Financieel Plan in Excel eruit?

Bekijk onderstaande schermvoorbeelden van de belangrijkste rapportages van het Financieel Plan in Excel.

 • Financieel Plan menu

  Met het overzichtelijke menu navigeer je razendsnel door het Financieel Plan in Excel.
 • Exploitatiebegroting

  De exploitatiebegroting toont je omzet, kosten en winst per periode.
 • Liquiditeitsprognose

  De liquiditeitsprognose toont de inkomsten en uitgaven per periode (de zogenaamde kasstromen).
 • Balans

  De balans toont de bezittingen van je ondernemingen (activa) en hoe deze zijn gefinancierd (passiva = eigen vermogen + schulden).
 • Financieringsplan

  Het financieringsplan toont hoe je jouw plannen gaat financieren.